Väddö Hästsällskap

Föreningen för dig som älskar hästar!

Vår hinderpark

Vår hinderpark finns nu hos Åsa Pettersson i Gåsvik. Medlemmar i Väddö Hästsällskap får fritt nyttja hindren, 
men en banavgift skall erläggas till Åsa. 
Den som INTE är medlem betalar 50 kr per tillfälle för att nyttja hindren oavsett antal stöd och bommar, banavgift tillkommer.

Kontakta Åsa telnr: 0702824902 om ni vill använda banan/volten.

Välkommen

/loggavhhs.jpg

Välkommen till www.vaddohast.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar